Udregninger

Udregn MoM værdier for en blodprøve.

Beregn Multiple of Median (MoM)
En MoM værdi siger noget omkring hvorvidt en værdi ligger inden for normalen eller ej. Man kan udregne en MoM værdi for frit hCG og for PAPP-A.

En værdi uden for normalen kan indikere at der er større risiko for at barnet har en kromosom fejl (trisomy 21, 13 og 18).

Værdierne for hCG og PAPP-A kan dog ikke stå alene, og følgende udregninger er kun for at give et skøn.

Antal dage fra første dag i sidste menstration til blodprøven blev taget (10 uger henne = 70 dage):


Niveau af PAPP-A i blodprøven (iU/L):


Niveau af frit hCG i blodprøven (iU/L):


Din vægt (kg):


Ryger du?

Er det tvillinger?

Tidligere graviditet m. kromosomfejl?

Udregn